Yunet
 

Politika

Održana 27. sednica Skupštine opštine Kovačica

RTV OK • Redakcija RTV OK • 22. januar 2024. • 00:00 •

Održana 27. sednica Skupštine opštine Kovačica

Sednica Skupštine opštine Kovačica, 27. po redu održana je u ponedeljak 22. januara u velikoj sali za sednice u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica. Odbornici su na 27. sednici Skupštine opštine Kovačica razmatrali 35 tačaka dnevnog reda : Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, predlog i donošenje Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu decu u Opštini Kovačica, predlog i donošenje Pravilnika o regresiranju troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja, predlog i donošenje Pravilnika o regresiranju troškova prevoza, smeštaja, boravka i ishrane dece i učenika sa teritorije Opštine Kovačica. Takođe je na dnevnom redu bilo razmatranje Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 01. januara do 30. septembra, 2023.godine.Razmatrani su Izveštaji o radu i Finansijski izveštaji JP „Naš stan“ Kovačica, JP RTV Opštine Kovačica kao i Javnih komunalnih preduzeća u Crepaji, Padini, Samošu, Kovačici, Uzdinu, Idvoru i Debeljača za 2022.godinu. Takođe su razmatrani Izveštaji o radu i finansijski izveštaji mesnih zajednica sa teritorije opštine Kovačica za 2022. godinu. Odbornici su razmatrali i Programe poslovanja JP RTV Opštine Kovačica, Javnog preduzeća „Naš Stan“ Kovačica i Javnih komunalnih preduzeća sa teritorije opštine Kovačica za 2024. godinu. Na dnevnom redu bilo je i razmatranje Izveštaja o radu za 2023. godinu i Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji Opštine Kovačica za 2024.godinu. Poslednje tačke dnevnog reda ticale su se razmatranja predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Maršal Tito“ Padina i jednog člana Školskog odbora Osnovne škole „Moše Pijade“ Debeljača, kao i razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Doma kulture „3. Oktobar“ Kovačica. Sednici je prisustvovalo 19 odbornika i sve tačke su usvojene.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena