Politika

Održana XVI sednica Skupštine opštine Vrbas

TV Bačka • Redakcija TV Bačka • 1. jul 2022. • 12:35 •

Održana XVI sednica Skupštine opštine Vrbas Foto: TV Bačka

Na 16. sednici Skupštine opštine Vrbas pred odbornicima se nalazilo 16 tačaka dnevnog reda. Početku sednice prisustvovalo je 24 od 36 odbornika. Kao druga tačka dnevnog reda razmatran je Predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Vrbas za 2021. godinu. Ovu odluku obrazložio je predsednik opštine Predrag Rojević. Rojević je istakao da je u protekloj godini opštinski budžet prihodovao ukupno milijardu i 569 miliona dinara. Ostvaren je suficit od blizu 41 milion dinara, a najviše prihode lokalna samouprava ostvarila je od poreza na prihode i poreza na zarade, kao i od komunalnih taksi i transfera od ostalih nivoa vlasti. Smanjeni su prihodi koje je opština ostvarilvala od poljoprivrede i taksi na zaštitu životnu sredine, što je uslovilo da se deo sredstava planiranih za investicije preusmeri za druge budžetske korisnike. Poreski prihodi po prvi put su u prošloj godini bili iznad jedne milijarde dinara što je po Rojeviću dobar pokazatelj. Na predlog odluke o završnom računu za 2021. godinu prigovore su izneli odbornici opozicione odborničke grupe Oslobodimo Vrbas. Šef ove odborničke grupe Dragan Stijepović kritikovao je upravo nedostatak investicionih ulaganja u proteklom periodu što je izazvalo dalju polemiku na ovu temu.

Na raspravi se potom našao Predlog odluke o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine opštine Vrbas kao i Predlog odluke o donošenju Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u opštini Vrbas za 2022. godinu. Kao peta tačka razmatran je predlog Odluke o javnim parkiralištima kojim je predviđeno da se reši problem parkiranja vozila u centru Vrbasa. Od prvog oktobra predviđeno je uvođenje parking zona i naplate za parkiranja vozila kao i zakup parking mesta.

Usvojen je i Predlog odluke o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vrbas za period od 01. 01. 2022. do 31. 03. 2022. godine kao i dve odluke koje se tiču Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve "Direkcija za izgradnju" - u likvidaciji. Većinom glasova izglasan je i Predlog odluke o donošenju mera za prevenciju nasilja i zlostavljanja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Vrbas. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti takođe je dobio podršku većine odbornika, kao i Izveštaj o radu Pravobranilaštva opštine Vrbas za 2021. godinu i Predlog rešenja o načinu obavljanja dužnosti.

Na sednici je došlo i do razešenja dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora JKP Stanadar Vrbas Marije Milunović, a na istu dužnost imenovana je Nataša Aleksić. Sednica Skupštine opštine Vrbas završena je tačkom Predlozi Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose kojim je između ostalog došlo i do izmene u rukovodstvu Turističke organizacije opštine Vrbas, na funkciju v.d. direktora imenovan je Mihajlo Kiš. Promenjen je i sastav školskih odbora u većini osnovnih i srednjih škola u opštini Vrbas.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

VRBAS Vreme
Fejsbuk

Emisije

Iz našeg grada

TV Bačka

Iz našeg grada


Da pitamo

TV Bačka

Da pitamo

Aktuelnosti

TV Bačka

Aktuelnosti
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad