Servisne informacije

Nemojte spaljivati biljne ostatke!

TV Bačka • Redakcija TV Bačka • 29. jun 2022. • 14:48 •

Nemojte spaljivati biljne ostatke!

Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka je zabranjeno zakonom o zaštiti od požara (član 50). Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu sa posebnim propisom, poručuju iz MUP-ovog Centra za vanredne situacije.

Spaljivanjem biljnih ostataka često dolazi do nekontrolisanih požara na otvorenom koji nanose velike materijalne štete i stradanje ljudi. Za ovaj prekršaja fizičko lice kažnjava se kaznom od 10.000 dinara, a pravna lica od 300.000 do milion dinara.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

VRBAS Vreme
Fejsbuk

Emisije

Iz našeg grada

TV Bačka

Iz našeg grada


Da pitamo

TV Bačka

Da pitamo

Aktuelnosti

TV Bačka

Aktuelnosti
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad