Yunet
 

Društvo

Objavljen Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini

TV Sombor • Redakcija TV Sombor • 2. maj 2024. • 00:00 •

Objavljen Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini.

Mera podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno visoko obrazovanje sa ciljem polaganja stručnog ispita uz zasnivanje radnog odnosa. U ovu meru se uključuju mladi do 30 godina starosti koji imaju najmanje šesti nivo kvalifikacije, na evidenciji nezaposlenih su minimum 3 meseca, koji nemaju radnog iskustva u struci ili je radno iskustvo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog staža. U meru se mogu uključiti osobe sa invaliditetom i Romi bez obzira na godine starosti i dužinu trajanja evidencije o nezaposlenosti.

Pripravnički staž se odrađuje kod poslodavaca u privatnom sektoru. Poslodavac treba da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno da ima mentora koji je najmanje istog nivoa kvalifikacija kao i pripravnik.

Poslodavcu se tokom realizacije mere refundira na mesečnom nivou minimalna zarada uvećana za 20% i pripadajući porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u trajanju od 9, odnosno 12 meseci.

Tekst jevnog poziva objavljen je na sajtu Nacionalne službe. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 29.novembra 2024. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Emisije

SportiCom

TV Sombor

SportiCom
Budi human - Helena