instagram
 
instagram

Društvo

Obaveštenje za porodilje

RTV Subotica • Redakcija TV Subotica • 12. mart 2024. • 11:27 •

Obaveštenje za porodilje

Odlukom Ustavnog suda od 14. februara („Službeni glasnik RS”, br. 11/24) utvrđeno je da odredba člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21-US, 51/21-US, 53/21-US, 66/21, 130/21, 43/23-US i 62/23) u delu koji glasi: „odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili” i u delu koji glasi: „ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće”, nije u saglasnosti sa Ustavom.

Član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sada glasi: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.

Sve porodilje, kojima je počev od 19. aprila 2019. godine dostavljeno rešenje o naknadi zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a koje smatraju da su oštećene članom 13. stavom 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, mogu da predaju zahtev za izmenu rešenja po Odluci Ustavnog suda. Rok za podnošenje zahteva za izmenu rešenja ističe 14. avgusta. Zahtev se predaje u Uslužnom centru Gradske kuće, na uslužnom mestu broj 2. Uz popunjen zahtev treba priložiti očitanu ličnu kartu i fotokopiju tekućeg računa podnosioca zahteva.

Preporučujemo još …


Kroz Grad
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Budi human - Helena