Yunet
 

Društvo

Srbija na korak do još jednog mosta preko Dunava

TV Bačka Palanka • Redakcija TV Bačka Palanka • 20. novembar 2022. • 00:00 •

Srbija na korak do još jednog mosta preko Dunava

Proces kompletiranja projektne dokumentacije za most preko Dunava između Bačke Palanke i Neština ulazi u završnu fazu nakon što su „Putevi Srbije“ početkom septembra dodelili tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu grupi ponuđača.

Rok za ovaj posao iznosi 18 meseci, trebalo bi da bude gotov na proleće 2024. godine, a nakon toga preostaje da se nađe novac za projekat i podnese zahtev za lokacijske uslove i potom izdavanje građevinske dozvole.

JP „Putevi Srbije“, podsetimo, raspisalo je u aprilu ove godine javnu nabavku za tehničku kontrolu projekta, a posao je dobila grupa ponuđača koju čine „Project Biro Utiber“ iz Novog Sada odnosno TOP GEO i „Mostprojekt“ iz Beograda. U okvir projekta ulaze i pristupni putevi mostu čija je izgradnja prvi put najavljena 2014. godine.

Stanovnici Neština i Vizića od 2013. godine do sedišta svoje opštine Bačke Palanke dolaze sa pasošima preko teritorije Evropske unije, odnosno Hrvatske. Opština Bačka Palanka pokrenula je još pre desetak godina inicijativu za izgradnju mosta koji bi bio nekoliko kilometara nizvodno od mosta „25. maj“, a koji povezuje Bačku Palanku i Ilok.

Izgradnja ovog mosta trebalo bi da omogući najkraću vezu sela na desnoj obali Dunava sa Bačkom, ali i da poveže Bačku Palanku sa Neštinom, Erdevikom, Kuzminom i granicom sa Bosnom i Hercegovinom. Idejno rešenje naručeno je 2018. godine, a krajem prošle godine raspisan je tender za projekat pribavljanja građevinske dozvole na izgradnji mosta sa pristupnim putevima.

Duško Bobera, odgovorni projektant iz „DB Inženjeringa“, firme koja je izradila idejno rešenje, ranije je za medije izjavio da će most koji će biti izgrađen ličiti na onaj kod Beške.

– Morfologija terena i nastanak tih terena kroz istoriju su slični, a uz to je i ista reka u pitanju. Čak je i dužina oba mosta približno ista, oko dva kilometra, a i denivelacija leve i desne obale Dunava je preko 50 metara, što je još jedna sličnost s mostom kod Beške – objašnjava Bobera.

On je tada napomenuo da tako velika visinska razlika terena leve i desne obale reke zahteva visoke stubove mosta koji su projektovani kao vitki, da bi istovremeno zadovoljili sve ekonomske i konstruktivne kriterijume. Po njegovim rečima, lepota ovog mosta se ogleda u njegovoj vitkosti, jednostavnosti forme i dobrim proporcijama

Kako je navedeno u projektnom zadatku, most je deo državnog puta IB reda i sastoji se od centralnog dela mosta preko plovnog puta Dunava i pristupnih delova mosta sa bačke i sremske strane. Most prelazi preko koridora predmetne deonice državnog puta IV reda broj 19, nekategorisanog puta, odbrambenog nasipa, reke Dunav, šuma i šumskog zemljišta i poljoprivrednog zemljišta .

Ukupna dužina mosta iznosi 1.898 metara, od kojih 399 metara čini glavnu konstrukciju iznad vode, dok ostatak čine prilazi mostu. Most se projektuje za brzine do 100 kilometara na čas.

Srednji stubovi mosta koji nose superstrukturu sastoje se iz dva vitka paralelna stuba na razmaku od 10 metara. Na krajnjim stubovima, istovetne geometrije kao srednji, visine 21 i 39 metara, biće oslonjenje prilazne konstrukcije. Razmak između centralnih stubova na plovnom putu iznosiće 170 metara, dok će sporedni rasponi iznad vode biti široki po 114,5 metara. Sa bočnih strana na centralnom delu predviđene su prilazne saobraćajnice (rampe) sa tipskim rasponima od 50 metara.

Projekat za građevinsku dozvolu koštao je 44,8 miliona dinara, a uradili su ga Saobraćajni institut CIP i „Geomehanika“ iz Beograda.

izvor: Kurir

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad