Yunet
 

Društvo

Budžet za 2022. godinu 600 miliona dinara

TV Cink • Redakcija TV Cink • 17. decembar 2021. • 15:00 •

Budžet za 2022. godinu 600 miliona dinara

Većinom glasova odbornika usvojeno je svih 10 tačaka dnevnog reda jedanaeste vanredne sednice Skupštine opštine Novi Kneževac. Usvojena je odluka o Budžetu opštine za 2022. godinu, kadrovski plan Opštineske uprave Novi Kneževac, kao i odluka o angažovanju eksternog revizora za završni račun budžeta opštine za 2021. godinu.

Četiri tačke dnevnog reda bile su opredeljenje za javno komunalno preduzeće „7. oktobar“, pa su odbornici između ostalog izglasali Rešenje o davanju saglasnosti JKP „7. oktobar“  da izvrši upis svojine na nepokretnostima u državnoj svojini na kojima je imalo upisano pravo korišćenja u javnim knjigama i nepokretnostima i pravima na njima.

Odbornici su, takođe, usvojili Odluku o izmenama odluke o ustanovljavanju prava na Opštinsku stipendiju za studente i Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o usvajanju tromesečnog izveštaja o realizaciji  godišnjeg programa poslovanja društva „Regionalana deponija“ d.o.o. Subotica.

Detaljnije u video-prilogu:

 

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

NOVI KNEŽEVAC Vreme
Fejsbuk

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad