Yunet
 

Zdravlje

Mitrovačka opšta bolnica obeležava 198 godina postojanja

Gradska M Televizija • Redakcija Gradska M • 8. maj 2024. • 09:39 •

Mitrovačka opšta bolnica obeležava 198 godina postojanja

Mitrovačka Opšta bolnica je ustanova od javnog značaja koja obavlja zdravstvenu delatnost, sa osnovnim ciljem da ostvari najviši mogući nivo očuvanja i unapređenja zdravlja građana sa područja Sremskog okruga, ali i svih drugih obolelih koji potraže medicinsku pomoć.

Ovde rade 1074 zaposlena,za oko 50 više nego u istom periodu protekle godine, zahvaljujući politici Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja, koji pozivno odgovaraju na potrebe za novim kadrovima.

Proteklu godinu obeležili su brojni događaji – od nabavke nove opreme i aparata, zapošljavanja lekara i drugog osoblja, novih specijalizacija, do neophodnih infrastrukturnih radova.

Osvrtom na prethodnu godinu, apostrof je na nove aparate za koje je sredstva obezbedila Vlada Vojvodine, po javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, za finansiranje, odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki, ukupne vrednosti, blizu 5 miliona dinara, kao i za nabavku medicinske opreme i aparata u vrednsti od 89.380,000 dinara. Nabavljeni su: aparat za anesteziju sa hemodinamskim monitorom, dva uređaja za merenje bilirubina kod beba, portabilni kardiološki ultrazvučni aparat, stub za laparaskopiju sa intrumentima, automatski parni sterilizator, 8 pacijent monitora sa centralnom stanicom i digitalni mamograf, čiju nabavku je pomogao i Grad Sremska Mitrovica sa 14,5 miliona dinara.

U drugoj tranši nabavke medicinske opreme, po istom osnovu, nabaljeni su holteri krvnog pritiska i operaciona lampa sa satelitom vrednosti nešto preko 5,5 miliona dinara.

Vlada Vojvodine opredelila je i potrebna sredstsva za radove na sanaciji krovova nakon prošlogodišnjeg nevremena (blizu 8,8 miliona dinara), dok je za istu namenu Pokrajinski sekretarijat izdvojio 6 miliona dinara.

Kada je reč o ulaganjima koje finansira Vlada Vojvodine, po osnovu konkursa PSZ, u toku je postupak javne nabavke za nabavku i zamenu delova na aparatu za pripremu vode za sterilizator.

Mitrovačka Opšta bolnica postala je vlasnik sanitetskog vozila sa opremom, koje je obezbeđeno rešenjem o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja Ministarstva pravde – vrednosti 8.232.000 dinara.

U našoj ustanovi, u toku je izvođenje radova na proširenju prostora u polikliničkom delu i izgradnji sale za manje hirurške intervencije, kao i izgradnji čekaonice za pacijente koji dolaze na hemodijalizu. Radove finansira bolnica, iz sredstava za tekuća održavanja.

U proteklih godinu dana imali smo priliku da zahvalimo brojnim donatorima: „Lafaržu“ iz Beočina za novi CT aparat, uz finansijsku potporu Grada Sremska Mitrovica, donatoru iz Nemačke za elektro nož za ginekologiju, Karitasu, Banci hrane Vojvodina, Sirmijumbusu, i drugima koji su na bilo koji način pomogli rad bolnice.

Našu ustanovu čeka novi proces akreditacije i pripreme za taj posao uveliko su u toku.

Povremeno se suočavamo sa nedaćama i poteškoćama u radu, ali činimo napore da iste rešavamo i prevazilazimo, u cilju zadovoljstva korisnika bolničkih usluga. Ovde se leče pacijenti iz celog Srema, ali i drugi, a pritisci, posebno na neke specijalističko – dijagnostičke ambulante često su preveliki. Kada se iznađu najbolja moguća rešenja i kada je zadovoljstvo obostrano – naša je najveća nagrada.

Mitrovačka bolnica nastaviće trend dobrog rada i poslovanja i u narednom periodu, uz podršku i pomoć osnivača Vlade Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Ministarstva zdravlja, Grada Sremska Mitrovica, RFZO-a, svih sremskih opština, sremskih Domova zdravlja, ZZJZ, Kliničkih centara u Novom Sadu i Beogradu, kao i mnogih donatora.

Brojni izazovi konstantno su prisutni, a uz mnoštvo novina u smislu pravila, preporuka, propisa i procedura, lečićemo naše građane po najvišim važećim standardima.

„Ovo je bolnica građana Srema, pa su tako i lekari njihovi” – Prim. dr Dragan Malobabić, v.d. direktora mitrovačke bolnice.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena