Yunet
 

Društvo

Vredne su ruke gerontonegovateljica i gerontodomaćica

TV Bačka Palanka • Redakcija TV Bačka Palanka • 23. novembar 2022. • 00:00 •

Vredne su ruke gerontonegovateljica i gerontodomaćica

U organizaciji novosadskog Udruženja za pravni i ekonomski konsalting „FIBONAČI“, u bačkopalanačkom Gerontološkom centru održana je edukacija „Obuka zaposlenih za pružanje usluga nege i pomoći u kući – pravni aspekt položaja korisnika i pružaoca usluge“. Edukacija je bila namenjena gerontonegovateljicama i gerontodomaćicama Gerontološkog centra, koje rade u okviru Službe pomoći u kući, a čiji je rukovodilac Jelena Račić. Predavači su bili masteri socijalnog rada Anđela Kostić i Miloš Kostić, kao i dr Biljana Glišić Ugrica, specijalista psihijatrije.

Podsetivši da je pomoć i nega u kući jedan od najznačajnijih otvorenih oblika u sistemu socijalne zaštite, kroz priču o korisnicima ovih usluga, Anđela Kostić je kazala da je svrha pomoći u kući i nege – da podrži korisnike u zadovoljenju životnih potreba kako bi im se unapredio i održao kvalitet života. Cilj je da se prolongira odlazak korisnika u instituciju i da on što duže ostane u svom domu i porodici. Za to je vrlo važna dobra procena potreba korisnika, a nju obavljaju stručni radnici, uz saradnju korisnika, srodnika ili zakonskih zastupnika, na osnovu zdravstvene i druge potrebne dokumentacije. Izrada individualnog plana usluge kao i precizno definisanje usluge, sprečiće nesporazume između davalaca i korisnika usluga.

Analizirajući biološko, psihološko i sociološko starenje, dr Biljana Glišić Ugrica je na ovoj edukaciji govorila o medicinskom tretmanu i zbrinjavanju korisnika u kućnim uslovima. Istakla je da je sve podložno promenama, da se menjaju potrebe, situacije i uslovi kućne nege. Zanimljivo je bilo i podsećanje na istorijat nege, pa je dr Biljana Glišić Ugrica navela da su je nekada pružali pripadnici verskih redova, a kod Rimljana je na primer postojala „gostujuća medicinska sestra“. Sve to potvrđuje vrednost i težinu ovoga posla i specifičnost osobe koja ga obavlja.

Predavač na ovom skupu Miloš Kostić je zbog svega navedenog, posebno govorio o etičkim kompetencijama u radu sa starim osobama, kao i o etičkim dilemama i dokumentima, koji regulišu ovu oblast. Posebno su istaknuti: Etički kodeks u socijalnoj zaštiti , Pravilnik o zabranjenim postupanjima i Kodeks profesionalne etike u socijalnoj zaštiti.

Najbolja potvrda zanimljivosti i važnosti ove edukacije sprovedene u Gerontološkom centru Bačka Palanka bila je izražena angažovanost u razgovoru, kao i učešće gerontonegovateljica i gerontodomaćica u pismenoj anketi koja je usledila. Bilo je i dosta komentara na temu zauzimanja neutralnog stava u delikatnim situacijama u domovima korisnika usluga. Cilj je svima u ovom humanom poslu pre svega profesionalnost, a prate je lična zaštita i zaštita privatnosti i dostojanstva i davalaca usluga i njihovih korisnika. Iako imaju dugogodišnje iskustvo bačkopalanačke gerontodomaćice i gerontonegovateljice pozdravile su ovu edukaciju i poželele da sličnih okupljanja bude i ubuduće.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad