otvorene-prijave-za-dobrovoljno-sluzenje-vojnog-roka-za-2024
instagram Srpski Magyarul
 
instagram Srpski Magyarul

Društvo

Otvorene prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka za 2024.

TV Bečej • Redakcija TV Bečej • 20. decembar 2023. • 07:27 •

Otvorene prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka za 2024. Foto: Vojska Srbije

Ministarstvo odbrane objavilo je javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2024. godini.

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2023. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire

Opšti uslovi: 
1. da je državljanin Republike Srbije;
2. da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
3. da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
4. da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
5. da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
6. da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.
 
Pored opštih, kandidat za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:
1. da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;
2. da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
3. da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije

Prijavu kandidat može podneti: 
• odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta;
• elektronskim putem preko portala eUprave, aplikacija „Dobrovoljac” i
• na šalterima JP „Pošta Srbije”.
 
Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.
 
Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:
1. fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i
2. biografiju.
 
Kandidat za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:
1. ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i
2. pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije

Konačnu rang-listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.
 
Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok.

Zaključivanje ugovora 

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
 
 
Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2024. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.
 
Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se četiri puta godišnje: 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire dva puta godišnje: 1. marta i 1. septembra.

Preporučujemo još …


Pregled vesti
Vesti dana - video

Pregled vesti
Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Vremenska prognoza

BEČEJ Vreme
Fejsbuk

Emisije

Bečejski ugao

TV Bečej

Bečejski ugao

Budi human - Helena
Privredna akademija Novi Sad