instagram Srpski Magyarul
 
instagram Srpski Magyarul

Društvo

Sutra preliminarna rang-lista za besplatnu rehabilitaciju u banjama

TV Bečej • Redakcija TV Bečej • 29. februar 2024. • 10:20 •

Sutra preliminarna rang-lista za besplatnu rehabilitaciju u banjama

Rang-lista korisnika koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju biće objavljena 1. marta, na oglasnim tablama u udruženjima penzionera i u filijalama Fonda PIO.

Korisnici koji su podneli zahtev i ispunjavaju uslove mogu se na ovim spiskovima preliminarno informisati da li su u ovoj godini ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju. Ukoliko nisu, imaju mogućnost podnošenja prigovora nadležnoj komisiji, u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli, tj. od 4. do 8. marta. Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang-listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju. U skladu s tim, konačna rang-lista će biti objavljena 14. marta, nakon čega će uslediti i prvi pozivi korisnicima za upućivanje na oporavak.

Pravo da podnesu prijavu na banjski oporavak o trošku Fonda PIO, imali su korisnici starosnih, prevremenih starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, čija penzija iznosi do 39.850 dinara, koji nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu. U skladu s Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, rang-lista se utvrđuje prema broju bodova, na osnovu sledećih kriterijuma: visina penzije, broj godina staža osiguranja, broj godina korišćenja penzije, ostvareno pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, ostvareno pravo na porodičnu penziju za korisnika koji je pravo ostvario kao dete koje nije sposobno za samostalan život i rad. Pod jednakim uslovima za upućivanje na rehabilitaciju, prednost ima korisnik penzije koji je stariji.

Preporučujemo još …


Pregled vesti
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

BEČEJ Vreme
Fejsbuk

Emisije

Bečejski ugao

TV Bečej

Bečejski ugao

Budi human - Helena