instagram
 
instagram

Politika

GrO DS: Kvantaška pijaca treba da postane javni park

RTV Subotica • Redakcija TV Subotica • 12. maj 2022. • 10:06 •

GrO DS: Kvantaška pijaca treba da postane javni park

„Predsednik Skupštine grada, Balint Pastor, 6. aprila je najavio održavanje 21. sednice Skupštine grada, održane 7. aprila, na kojoj je na dnevnom redu bila i Odluka o izmeni „Plana detaljne regulacije za deo prostora između Maksima Gorkog, Beogradskog puta, Blaška Rajića i Senćanskog puta“, odnosno Mesne zajednice Centar III.

Kako je Pastor objasnio, jedan od ciljeva izmena plana je i izmeštanje Kvantaške pijace.

Međutim, izmeštanje Kvantaške pijace je predviđeno i još uvek važećim planom za Mesnu zajednicu Centar III, donetim 2011, kada je odgovorna bila Demokratska stranka. Tada je planirano da se po izmeštanju pijace slobodan prostor pretvori u park.

Moramo da postavimo pitanje o pravim namerama za donošenje izmena ovog plana. Naime, od 19. aprila do 5. maja, u vreme praznika, Gradska uprava je organizovala rani javni uvid u prednacrt izmena plana detaljne regulacije. Prostor Kvantaške pijace koji je od 2011. godine bio predviđen za park, po novom planu predviđen je za placeve za izgradnju višespratnih zgrada.

Gradski odbor Demokratske stranke traži od SNS-a i SVM-a kao stranaka koje su odgovorne za donošenje urbanističkih planova, da se izmenama važećeg plana na prostoru sadašnje kvantaške pijace zadrži postojeća namena, odnosno park.

Na prostoru cele MZ Centar III ne postoji niti jedna kvalitetna javna površina bilo u vidu trga ili parka, koja bi predstavljala slobodan javni prostor – mesto okupljanja, kontakata, dečijih igrališta, zelenila, parternog uređenja, vodenih površina, što jedan ovako velik prostor namenjen pretežno stanovanju sasvim sigurno zahteva po pravilima urbanističke struke. Važeći plan, donet 2011. godine, koji umesto Kvantaške pijace predviđa park, donet je upravo i sa tim ciljem.

Mislimo da nema potrebe naglašavati koliko je npr. porastao kvalitet života na Prozivci kada je Direkcija za izgradnju, pod rukovodstvom Demokratske stranke, od 2006. do 2008. na neuređenoj površini oko i iza spomenika, napravila atraktivan gradski park. Zamislimo koliko bi kvalitet života na Prozivci bio umanjen da je prostor iza spomenika planom bio predviđen za prenamenu u placeve i rasprodat investitorima radi izgradnje stambenih zgrada.

Upravo u istoj meri bi kvalitet života u mesnoj zajednici Centar III bio potencijalno unazađen kad bi se na mestu Kvantaške pijace umesto parka izgradile višespratne zgrade. Pogodnih placeva za gradnju stambenih zgrada u obuhvatu plana ima više desetina, dok, sa druge strane, postoji samo jedan prostor koji ima potencijal da bude centar društvenog života cele mesne zajednice – upravo prostor sadašnje Kvantaške pijace. Važećim planom predviđeno je da taj prostor postane park, a izmenama tog plana koji su nam predstavili SNS i SVM, umesto parka predviđeno je još stambenih zgrada tako da na celom području Mesne zajednice Centar III neće biti nijedne javne površine, nijednog parka, nijednog dečijeg igrališta. Upravo zato tražimo da se za prostor Kvantaške pijace zadrži namena iz plana donetog 2011, odnosno javni park.”

Preporučujemo još …


Kroz Grad
Vesti dana - video

Kroz Grad
Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Budi human - Helena