instagram Srpski Magyarul
 
instagram Srpski Magyarul

Društvo

OŠ „Zdravko Gložanski” konkurisala za priznanje World’s Best School

TV Bečej • Redakcija TV Bečej • 26. mart 2024. • 07:30 •

OŠ „Zdravko Gložanski” konkurisala za priznanje World’s Best School Boravak učenika OŠ "Zdravko Gložanski" u Švajcarskoj

OŠ “Zdravko Gložanski” Bečej je uvek bila među prvima u uvođenju inovacija. Uklјučena je 7 godina u dva velika projekta.

Jedan je „Zajedno ka srednjoj školi – podrška deci iz osetlјivih grupa u prelasku u srednju školu“ (PCF i COP). U okviru ovog projekta pružaju podršku učenicima iz osetlјivih grupa u celokupnom razvoju, a posebno da nastave obrazovanje kroz osnaživanje.

Drugi projekat je „Kvalitetno obrazovanje za sve“ (EU/CoE i MP), u okviru kojeg su postigli povećanje kvaliteta obrazovanja putem podsticanja demokratske kulture u formalnom sistemu obrazovanja (uklanjanje predrasuda i diskriminatornih pristupa osetlјivim gupama, smanjenje nasilјa), kroz primenu antidiskriminatornih pristupa koji se zasnivaju na standardima i praksi Saveta Evrope.

Škola je realizovala pregršt aktivnosti: rad na interkulturalnosti, rodnoj ravnopravnosti, prevenciji diskriminacije kroz redovnu nastavu, kroz časove odelјenjskog starešine, kombinovanje odelјenja, obeležavanje značajnih datuma na nivou cele škole, rap sekcija, debatni klub, forum teatar, govori nalik TEDx na temu dečjih prava, eTwinning, prepoznavanje i razvoj talenta dece iz osetlјivih grupa kroz sport, horizontalna podučavanja među nastavnicima ali i zajedničkih obuka i radionica nastavnika, učenika i roditelјa, često su deca obučavala odrasle.

Postali su mentor škola u oblasti tranzicije i podrške deci iz osetlјivih grupa, a takođe i mentor škola u oblasti kompetencija za demokratsku kulturu.

Godine 2021. tim učenika je nakon obuke o prevenciji diskriminacije i istraživanja o prisutnosti diskriminacije u našoj sredini osnovao zajedno sa psihološkinjom škole Berček Margaritom TiPiDi (tim za prevenciju diskriminacije) i uklјučili su se u Design for Change 2022. izazov. U „oseti“ fazi su izabrali upravo diskriminaciju kao temu i realizovano je pregršt aktivnosti na prevenciji diskriminacije: obuka/radionice vršnjačke podrške, sanduče poverenja, na predlog učenika je međupredmetna tema u 8. razredu bila diskriminacija, međuškolski sastanak uz debatu o pomoći učenicima iz osetlјivih grupa koji su često izloženi diskriminaciji, obeležili su značajne datume uz učešće cele škole, prošli su obuku o medijaciji, učestvovali su u radionicama o rodnoj ravnopravnosti, osnovane su grupe vršnjačke podrške u učenju učenicima iz osetlјivih grupa, rap sekcija je kreirala pesmu o prevenciji diskriminacije, organizovali su Živu biblioteku.

Poseta Maleziji
Poseta Maleziji, psihološkinja Margarita Berček, Jana Peslać i Dušan Gajinov (2022.)

Projekat škole „We are All Equal Under the Sun“ je bio predstavnik Srbije na Be the Change globalnoj konferenciji u Maleziji 2022. godine, gde su prisustvovali učenici Jana Peslać i Dušan Gajinov, kao i psihološkinja škole. Učenici škole su vodili i DFC proslavu u Beogradu uz prisustvo 6 zemalјa na engleskom jeziku, a Dušan je cele 2023. godine bio član Student Council Global (ostao je mentor u 2024. godini). Predsednik oštine Bečej dr Vuk Radojević je pomogao u organizaciji odlaska Dušana i psihološkinje škole Margarite na Be the Change 2023. proslavu u Indiji i Journey of Change u decembru 2023. godine.

Poseta Indiji, psihološkinja Margarita Berček i Dušan Gajinov (2023.)

Od svih aktivnosti i volonterizma učenika posebno se ističu forum teatar, Živa biblioteka i Paraolimpijski dan. Sve ove aktivnosti su usmerene na prihvatanje različitosti, na prevenciju nasilјa i diskriminacije, na izgradnju rezilijentnosti.

Forum teatar funkcioniše na srpskom i mađarskom jeziku i postali su mladi ambasadori mira. Postaće i mladi pokretači promena preko vršnjačkih obuka. Posebnost škole daje upravo ovaj edukovan, posvećen i odgovoran tim učenika entuzijasta koji uz najviše lestvice participacije prave promene u svom okruženju zajedno sa psihologom.

Škola je konkurisala za dobijanje priznanja World’s Best School u martu u okviru T4 Education globalne mreže edukatora za 2024. godinu u oblasti „overcoming adversity“, odnosno prevazilaženje nedaća, jer godinama rade posvećeno, planski i sistematski na izgradnji inkluzivne kulture, prakse i politike i na razvoju kompetencija za demokratsku kluturu.

Jedni su od retkih škola koji tako planski i dosledno, kontinuirano rade na ovim vaspitnim temama i imaju razvijen model rada koji može poslužiti ostalim ustanovama u sredini kroz studijske posete i šire kako stvoriti lepši svet zajedno sa decom sa razvijenom saradnjom sa državnim institucijama i civilnim sektorom kako na lokalu, tako i na nivou države i šire.

Radionice Forum teatra u OŠ „Zdravko Gložanski” u Bečeju

Škola, tim učenika zajedno sa psihološkinjom škole kažu da ne žive u iluziji da mogu osvojiti nagradu ali sama činjenica da je prijava popunjena i predata je na konkursu, da su imali šta da predstave, da su kroz ovaj proces samovrednovali dugogodišnji svoj rad i shvatili da su u mnogim pomenutim segmentima pioniri, i činjenica da nije prvo mesto i nagrada cilj i nije cilj u fokusu, već put i proces kojim su stigli dovde, to je ono što ih lično čini veoma ponosnim.

Preporučujemo još …


Pregled vesti
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

BEČEJ Vreme
Fejsbuk

Emisije

Bečejski ugao

TV Bečej

Bečejski ugao

Budi human - Helena