instagram Srpski Magyarul
 
instagram Srpski Magyarul

Društvo

Dodela pomoći za nabavku hrane najugroženijim porodicama

TV Bečej • Redakcija TV Bečej • 15. april 2024. • 07:52 •

Dodela pomoći za nabavku hrane najugroženijim porodicama Foto: TV Bečej

Opština Bečej raspisala je javni poziv za dodelu pomoći za nabavku hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih osoba na teritoriji opštine Bečej.

Pravo na pomoć mogu da ostvare navedene porodice bez mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim primanjima koja su manja ili do 50 odsto prosečne zarade na nivou Srbije po članu porodičnog domaćinstva, a prema poslednjim statističkim podacima.

Osim toga, podnosioci prijave treba da ispune i još jedan od uslova

  1. Jednoroditeljska domaćinstva sa detetom/decom do navršenih 18 godina života ili studentom/studentima do navršenih 26 godina života na redovnom školovanju
  2. Tročlano ili višečlano porodično domaćinstvo sa detetom/decom do navršenih 18 godina života
  3. Domaćinstva sa licem kojem je utvrđen smanjen ili potpuni gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje (80 odsto i više procenata invaliditeta)
  4. Porodična domaćinstva sa članom porodice sa teškim oboljenjem i to: maligna oboljenja, bronhijalna ili srčana astma, teška opstrukcija oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebralno vaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivno mišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomelitisi, HIV infekcije i ostala teška oboljenja, deca sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju itd.
  5. Porodice sa više generacija, sa jednim ili više članova preko 60 godina
  6. Domaćinstvo starijih lica (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina života)
  7. Jednočlana porodična domaćinstva sa licem preko 60 godina starosti
  8. Porodice sa žrtvom porodičnog/seksualnog nasilja

Za porodična domaćinstva sa članom koji ima teško oboljenje, nije obavezan uslov koji se odnosi na mesečne prihode po članu porodice.

Uz prijavu potrebno je dostaviti i određene dokaze, a više o tome i ostalim pojedinostima konkursa možete pronaći OVDE.

Prijave se podnose zaključno sa petkom 19. aprilom do 14 časova.

Preporučujemo još …


Pregled vesti
Vesti dana - video

Pregled vesti
Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Vremenska prognoza

BEČEJ Vreme
Fejsbuk

Emisije

Bečejski ugao

TV Bečej

Bečejski ugao

Budi human - Helena