Poljoprivreda

Država daje 240 kg kukuruza po mlečnoj kravi

RTV Subotica • Sanda Mileusnić • 15. novembar 2022. • 11:02 •

Država daje 240 kg kukuruza po mlečnoj kravi

Direkcija za robne rezerve opredelila je 15.000 tona merkantilnog kukuruza kao pomoć uzgajivačima mlečnih krava. Proizvođači koji ispunjavaju uslove, između ostalog  da imaju između 1 i 50 krava, te da nisu u zakupu državnog zemljišta mogu da se prijave zaključno sa 23.novembrom. Maksimalna količina kukuruza koja se daje po grlu je 240 kilograma.

Bespovratna isporuka merkantilnog kukuruza namenjena je za registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem mlečnih krava, odnosno ženskih grla goveda koja su starija od 24 meseca u trenutku objave javnog poziva.

Pored toga, proizvođači moraju da ispune još dva uslova: da nisu u zakupu zemljišta u državnoj svojini, te da su premiju za kravlje mleko ostvarili u 2021.godini.

Prikupljena dokumentacija mora da glasi na podnosioca zahteva i ne sme da bude starija od 15 dana,  a dostavlja se Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi.

Javni poziv je otvoren do 23.novembra, a obrazac prijave može se pronaći na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Preporučujemo još …


Slušanost radija u Subotici
Kroz Grad
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Jutrenje

RTV Subotica

Jutrenje

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad
Vojvođanski Magazin